TusPark WHA พร้อมช่วยให้ธุรกิจสตาร์ทอัพ ได้พัฒนา และเติบโตไปข้างหน้า
WHA KW สำนักงานใหญ่ ใจกลางย่านสุขุมวิท-อโศก
WHA Tower อาคารสำนักงาน ที่เป็นมากกว่า ออฟฟิศให้เช่า
WHA Bangna Business Complex อาคารสำนักงาน ที่สามารถจัดสรรพื้นที่ในการใช้งานได้อย่างอิสระ
SJ Infinite I สำนักงานระดับพรีเมียม ท่ามกลางพื้นที่สีเขียว
แผนการดำเนินงานและเป้าหมายธุรกิจ ในอีก 5 ปี ของ WHA Group
CEO Quote
WHA Office Solution เดินทางง่าย ตอบโจทย์ Lifestyle การทำงาน
CEO Quote
WHA Mega Logistics Center Warehouse & Factory for Rent
คลังสินค้าและศุนย์กระจายสินค้า WHA
WHA Mega Logistics Theparak KM.21 พื้นที่ใหญ่สุดในเส้นบางนา ตราด