คลังสินค้าและศุนย์กระจายสินค้า WHA
ธุรกิจสิ้นค้าอุปโภค-บริโภค ชั้นนำ
Thai Samsung Electronics Co., Ltd.
Kerry Logistics (Thailand) Ltd. 
โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 ถือเป็น 1 ในโครงสร้างพื้นฐานหลัก ของโครงการ EEC ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความสำคัญ โดยจะก่อให้เกิดประโยชน์ ทั้งการเป็นศูนย์กลางคมนาคม และขนส่งทางน้ำ
WHA Group ภายใต้โครงการ WeCYCLE ได้ร่วมมือกับ GC ขอรณรงค์เชิญชวนทุกท่านมาช่วยโลกกัน โดยการเก็บขวดพลาสติกPET ที่ไม่ใช้แล้วมาหย่อนที่จุดรับพลาสติก (YOUเทิร์น) ของ WHA Group
WHA Group ภายใต้โครงการ WeCYCLE ได้ร่วมมือกับ GC ขอรณรงค์เชิญชวนทุกท่านมาช่วยโลกกัน โดยการเก็บขวดพลาสติกPET ที่ไม่ใช้แล้วมาหย่อนที่จุดรับพลาสติก (YOUเทิร์น) ของ WHA Group
โลจิสติกส์ ถือเป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่มีการพัฒนาและเติบโตอย่างต่อเนื่อง และในปี 2022 นี้ เทรนด์เกี่ยวกับธุรกิจโลจิสติกส์จะเป็นอย่างไร ในโพสต์นี้ เรามีคำตอบมาฝากเพื่อนๆกันค่ะ
จากการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน บอร์ด BOI ได้เผยถึงมาตรการส่งเสริมการลงทุนในปี 2565
หลักการ Digital Transformation ถือเป็นรูปแบบการทำงานที่ได้รับความนิยม ซึ่งแต่ละองค์กร
WHA Group ภายใต้โครงการ WeCYCLE ได้ร่วมมือกับ GC ขอรณรงค์เชิญชวนทุกท่านมาช่วยโลกกัน โดยการเก็บขวดพลาสติกPET ที่ไม่ใช้แล้วมาหย่อนที่จุดรับพลาสติก (YOUเทิร์น) ของ WHA Group
ขอต้อนรับ บริษัท เวเกอร์ อิเล็กทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด อีกหนึ่งบริษัทชั้นนำสู่สำนักงานใหม่ที่ WHA Tower