คลังสินค้าทั่วไปสำหรับให้เช่า

ข้อมูลทั่วไป

นอกเหนือจากการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกตามความต้องการของลูกค้า ดับบลิวเอชเอได้เล็งเห็นถึงความต้องการคลังสินค้าสำเร็จรูปคุณภาพสูง (หมายถึง “คลังสินค้าทั่วไป”) ดับบลิวเอชเอจึงได้พัฒนาโครงการแหล่งคลังสินค้าให้เช่า ภายใต้ชื่อ “ศูนย์โลจิสติกส์ขนาดใหญ่ของดับบลิวเอชเอ” (ดับบลิวเอชเอเมกะโลจิสติกส์เซนเตอร์) ตั้งแต่ปี 2010 เพื่อให้ตรงกับความต้องการที่จะใช้พื้นที่จัดเก็บได้ทันที รวมถึงรองรับงานส่วนเกินของลูกค้าที่สั่งสร้างตามความต้องการในช่วงที่ธุรกิจเติบโตสูงสุด แนวคิดแหล่งคลังสินค้านี้ประกอบด้วย คลังสินค้าแบบสำเร็จรูปมาตรฐานสูงจำนวนมากที่ก่อสร้างในทำเลทางยุทธศาสตร์ที่เหมาะแก่ธุรกิจโลจิสติกส์และการกระจายสินค้าของประเทศ ซึ่งได้มีการปรับแต่งคลังสินค้าเล็กน้อยเพื่อให้เหมาะกับการดำเนินงานของลูกค้ามากที่สุด

จากการประสบความสำเร็จในแนวคิดแหล่งคลังสินค้าให้เช่า ในตอนนี้มีศูนย์โลจิสติกส์ขนาดใหญ่ของดับบลิวเอชเอประมาณ 10 แห่งในพื้นที่ทางยุทธศาสตร์โลจิสติกส์ต่างๆในประเทศ

โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก

ดับบลิวเอชเอได้มอบสิ่งอำนวยความสะดวกที่คุณภาพดีที่ดีที่สุดในตลาด มีคุณสมบัติที่ลูกค้าต้องการที่ได้มาตรฐานในทำเลที่เหมาะแก่ธุรกิจโลจิสติกส์และการกระจายสินค้า ซึ่งยืดหยุ่นและปรับเปลี่ยนเล็กน้อยได้โดยเราจะช่วยให้คำปรึกษาและออกแบบ การอำนวยความสะดวกเช่นนี้ช่วยให้ลูกค้าสามารถย้ายมาได้ทันทีเมื่อพื้นที่เดิมไม่เพียงพอ

บริการสำหรับคลังสินค้าทั่วไป

นอกเหนือจากสิ่งอำนวยความสะดวกคุณภาพดีที่ดับบลิวเอชเอได้มอบให้กับลูกค้าแล้ว บริการหลังการขายที่มีคุณภาพของเราก็เป็นปัจจัยสำคัญส่วนหนึ่งที่ทำให้เราประสบความสำเร็จและนำไปสู่การใช้คลังสินค้าเกือบเต็มพื้นที่และทำให้ลูกค้าพึงพอใจได้สูงสุดมาเป็นเวลากว่า 10 ปี ทีมงานปฏิบัติงานและดูแลของดับบลิวเอชเอมีบริการในสถานที่ที่ดีเยี่ยมด้วยการตอบกลับที่รวดเร็วเพื่อให้แน่ใจว่าจะมีผลกระทบต่อการทำงานของลูกค้าน้อยที่สุด

การก่อสร้างโรงงานและคลังสินค้าตามความต้องการ

ดูโครงการของดับบลิวเอชเอ ทั้งหมด