ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ปเริ่มก่อตั้งในปี 2546 โดยกลุ่มผู้ประกอบการที่มีวิสัยทัศน์ในด้านการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม เราได้ก้าวมามีบทบาทสำคัญด้านโลจิสติกส์ นิคมอุตสาหกรรม ระบบสาธารณูปโภคและพลังงาน และบริการด้านดิจิทัล ทั้งในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ด้วยความพยายามอย่างไม่ย่อท้อของทีมบริหารบริษัท ในปี 2557 ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) สามปีถัดมา ได้รวมกิจการกับบริษัทเหมราช พัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) นักพัฒนาที่ดินที่ใหญ่ที่สุดและประสบความสำเร็จมากที่สุดในประเทศไทยด้านนิคมอุตสาหกรรม ระบบสาธารณูปโภคและพลังงาน และทางเลือกด้านที่ดิน เนื่องจากกลยุทธ์ในการขยายธุรกิจนี้ ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป โฉมใหม่ได้เข้มแข็งยิ่งขึ้น และมีทรัพยากรที่จะเป็นพันธมิตรด้านทางเลือกที่ดีที่สุดของนักลงทุนในประเทศและต่างประเทศ ทำให้พวกเขาดำเนินธุรกิจได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ในฐานะที่เป็นผู้สนับสนุนคนสำคัญของนโยบายประเทศไทย

ด้านการเสริมสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ปได้ก่อตั้งกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ และปิโตรเคมีในโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งตะวันออก และปัจจุบันมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ที่มีเป้าหมายในการสร้างกลุ่มอุตสาหกรรมไฮเทคใหม่ในอุตสาหกรรมอนาคต เช่น การบิน พลังงานชีวภาพและเคมีชีวภาพ ดิทัล สุขภาพ และหุ่นยนต์

ตามความเชี่ยวชาญและประสบการณ์

ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป วางตำแหน่งตนเองในตลาดนิคมอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันสูงในประเทศไทย และเนื่องด้วยการได้รับการยอมรับด้านทางเลือกบริการครบวงจรจากลูกค้าในประเทศและต่างประเทศในหลายอุตสาหกรรม เราพร้อมแล้วที่จะเปิดรับโอกาสใหม่ในประเทศเพื่อนบ้านโดยการขยายการลงทุนและการดำเนินงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี)

ในฐานะที่เป็นผู้นำอย่างชัดเจนในด้านโลจิสติกส์ครบวงจร และสิ่งอำนวยความสะดวกด้านอุตสาหกรรม

ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ปวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจที่จะเป็นพันธมิตรที่ดีที่สุดสำหรับบริษัทที่ต้องการเริ่มหรือขยายธุรกิจในประเทศหรือที่ประเทศอื่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ศักยภาพหลักอยู่บนพื้นฐานของสิ่งอำนวยความสะดวกที่เป็นเลิศ ตำแหน่งโลจิสติกส์ที่ดีเยี่ยม และความสามารถในการให้บริการอย่างทุ่มเทสำหรับความต้องการเฉพาะ

ดูโครงการของดับบลิวเอชเอ ทั้งหมด