ร่วมงานกับเรา

Application Form

Please fill in all field makes with (*)

Contact Information
EducationSpecial Skills and AttributesEmployment RecordAdditional Information

You can also attach your resume here (pdf, doc,docx file)

Complete
Error

WHA Corporation PCL., affiliated of WHA Group which is the Thailand's Biggest Market Leader in Built-to-Suit Factory and Warehouse. We have over 500,000 Sq.m. Built-to-Suit Factories and Warehouses in 16 Locations (37 Projects) with the investment cost over 10,000 Million Baht.

If you are talented, self-motivated, endurance and disciplined, we are interested in having you become a part of our team of professionals.

Available Position

Managing Director – REIT 1 Position(s)

Qualification:

 • Aged 35-45 years old.
 • Bachelor’s Degree or higher in Business Administration or Property Management.
 • More than 10 years’ work experience in property fund or real estate investment trust (REIT) is highly preferable.
 • Good knowledge of marketing, with strong analytical and spreadsheet skills.
 • Good presentation and interpersonal skills.
 • An enthusiastic team leader.

Responsibilities:

 • Being responsible for policy formulation and implementation of strategic investment plans for the provision benefits and goals of the Real Estate Investment Trust (REIT).
 • Managing performance and operations of the REIT, including planning, selecting and managing investment portfolio and risk.
 • Selecting real estate appraisers; planning and strategizing provisions of real estate benefits.
 • Developing business plan and managing public relations of REIT to generate returns on investment within a specific timeframe.
 • Estimating revenues, expenditures and costs of the Trust.
 • Identifying Trust policies and monitoring loans of the Trust.

Corporate Finance & IR Senior Manager 1 Position(s)

Qualification:

 • Master's Degree in MBA, Finance, Accounting or related filed.
 • 7 years of related experience in Corporate Finance and Investor Relations roles
 • Good Communication and inter-personal skills, service-mind, analytical thinking and initiative
 • Good command in English

Responsibilities:

 • Develop financial models and analyses to support strategic initiatives
 • Analyze complex financial information and reports to provide accurate and timely financial recommendations to management for decision making purposes
 • Prepare presentations to Board of Directors and Management Team
 • Present the views of the investor community to the management team in the development of a corporate strategy.
 • Arrange Board meetings, AGMs and EGMs.
 • Coordinate with investment and business development teams, including analysts and other managers, to stay up-to-date about market situations and company decisions that may impact one another
 • Analyses discounted cash flow; company comparable; and internal rate of return and weighted average cost of capital

Corporate Strategy 1 Position(s)

Qualification:

 • Bachelor degree in Business Administration or Finance (Master degree is preferable)
 • Preferable 3-5 years as Financial Analyst, Investment Banking, Management Consultant
 • Strategic thinking, financial acumen and analytical skills
 • Strong presentation and communication skills
 • Good people and relationship building skills
 • Ability to manage effectively multiple projects with little direct supervision

Responsibilities:

 • Strategic Planning and KPI Development

  Assist in gathering data and analyzing external environment including macroeconomics, industry trends and competitive benchmarking
 • Assist in gathering data and analyzing internal strengths and weaknesses
 • Assist in formulating strategic initiatives as well as key performance indicators (KPI)
 • Strategic Business Development

  Develop feasibility studies: financial modeling, market and competitive landscape analysis
 • Assist in due-diligence including liaising with relevant advisors / stakeholders
 • Assist with deal making/negotiation
 • Assist in conducting research, preparing presentations for management/ Executive Committee/ Board of Directors
 • Business Intelligence and Performance Monitoring

  Identify and gather relevant internal and external data indicators
 • Provide value added analysis to monitor performance and seek improvement areas
 • Communicate findings to Senior Executives (Slides or other written presentations, Oral presentations)
 • Ad hoc studies /Analysis

  Assist 4 Business Hubs with:
  • Customer development efforts and related financial analysis
  • Stakeholders management (Investors relations, credit rating agencies, others) by providing necessary analysis
  • Budgeting process
 • People development & organization building

  Help build corporate strategy team:
  • Coach and develop junior analysts/ members

Executive Secretary 1 Position(s)

Qualification:

 • Bachelor's degree in Business Administration or related fields
 • 5-8 years’ experience in Executive Secretary, Executive/CEO assistant or related field
 • Good communication and interpersonal skill
 • Good command in English
 • Computer literature in Microsoft Office
 • Proven understanding of serve for others should be active and self-improvement
 • Have a good sense of conscientiousness and patience
 • Be passionate to administrative work
 • Have a good comprehensive coordination function (to coordinate the internal and external relations, grasps the various sections of the work information), timely coordinate and solve the relevant problems

Responsibilities:

 • Manage complex calendars of Group CEO including appointments, meetings and travelling.
 • Prioritize conflicting needs; handles matter quickly, proactively, and follows-through on projects to successful completion, often with deadline pressures.
 • Preparing the presentation for Group CEO and attend in the board meetings.
 • Coordinating and collaborating with senior executives both internally and externally.
 • Following up on the progress of work being carried out by other departments relating to tasks assigned by Group CEO.
 • Effective handling all type of documentations with appropriate action taken including maintains filing system(s).

Marketing Planning - International Business 1 Position(s)

Qualification:

 • Bachelor or Master Degree, preferably in Mass Communication, Marketing or related field
 • 3-5 years of relevant work experiences in related fields of Communication and Marketing Area
 • Experience in creating and executing marketing plans, leading teams and project management
 • Excellent in English business communication and presentation Skills
 • Proficiency in another Foreign language is an advantage e.g. Korean, Japanese, Chinese or Vietnamese
 • Positive Attitude and willing to work as a team in cross cultural and dealing with both local and international business person

Responsibilities:

 • To conduct market research, develop and implement the marketing program and market planning in line with company objectives
 • To Co-ordinate the marketing campaigns with sales activities, and overseeing the marketing's budget
 • Creation and publication of all marketing materials and communications in line with market plan
 • Planning and implementing promotional campaigns or Investment Seminars, or events
 • Managing and improving lead generation campaigns, measuring results
 • Preparing online and print marketing campaigns, Monitor and report on effectiveness of marketing communications
 • Creating a wide range of different marketing materials, Working closely with design agencies and assisting with product launches
 • Maintain effective internal communications to ensure that all relevant company functions are kept informed of marketing objectives
 • Analyzing potential strategic partner relationships for company marketing
 • To report all activities directly to CD Director and to proceed other related works as assigned by CD Director

Sales & Marketing Manager (Customer Development Manager) 1 Position(s)

Qualification:

 • Bachelor or Master degree in related fields of Business Administration, Marketing and Sales, Logistics or Industry related
 • Minimum 5 years working experiences in related fields and in international business environment both in domestics and overseas
 • Excellent in English business communication and presentation Skills
 • Proficiency in another foreign language is an advantage e.g. Korean, Japanese, Chinese or Vietnamese
 • Positive Attitude and willing to work as a team in cross cultural environment
 • Vietnamese nationality is an advantage
 • Able to work in Bangkok - Headquarter and flexible for overseas travelling

Responsibilities:

 • To implement Customer Development and Market Planning and Strategy, seek for new customer, conduct project presentation, engage in marketing networking event, customer development activities to achieve the customer development target, following the company code of conducts
 • To present to the potential prospect the necessary investor information/regulations related to the WHA's project, and customer support on Project Investment in WHA's VN IZ (Before - After Sales)
 • To negotiate for the commercial terms and contract as approved by CD Director, and coordinate with internal parties/ relevant authorities to conclude and execute the contract
 • To seek for new leads and be responsible on Sales/Marketing networking/events or other activities for business promotion
 • To support the investment promotion and procedure to those prospects, in setting up and operation inside the company project.
 • To maintain good Customer Relationship, to promote and share the company goodwill with customer and relevant parties
 • To report all activities directly to CD Director and to proceed other related works as assigned by CD Director

Environmental Engineer (Rayong Site) 1 Position(s)

Qualification:

 • Master or Bachelor’s Degree in Environmental Engineering/ Science.
 • 2- year experience in Environmental management in Industrial field, monitoring reporting. Water and wastewater treatment plant operation and design.
 • Natural water resources engineering knowledge or experience is preferable.
 • Good command of English and computer literacy (TOEIC 700+ is preferable.)
 • Good interpersonal and communication skill.
 • Positive-thinking and good attitude.
 • Innovative.

Responsibilities:

 • Good knowledge on technical environmental Engineering, applied to air pollution and wastewater treatment systems, including other industrial environmental control system. (Both design and operation)
 • Basic knowledge and skill on natural water resources engineering.
 • Good knowledge and experience on operation of pollution control system (such as Waste water treatment, Drainage control, Air pollution treatment, etc.) to ensure the pollution level is always compliant to concern regulations.
 • EIA monitoring reporting with presentation to community, committee and government.
 • Environmental Management System Implementation & Improvement (ISO14001) and Quality Management System Implementation & Improvement (ISO9001)
 • Coordinate with internal parties and external parties (such as local government officer)
 • Respond for the environment friendly activities with communities.

Administrative Officer 1 Position(s)

Qualification:

 • Bachelor or Master degree in related fields of Business Administration, Marketing and Sales, Letters, etc.
 • Minimum 3 years working experiences in related fields and in international business environment / firms both in domestics and overseas
 • Excellent in English business communication and presentation Skills
 • Proficiency in another Foreign language eg. Korean, Japanese, Chinese will be an advantage
 • Good skill in using Microsoft Office or other IT Tools for Report and Presentation
 • Positive Attitude and willing to work as a team in cross cultural International Entity and dealing with both local and international business person

Responsibilities:

 • To support all administrative works and materials for the team including Customer Development and Market Planning activities, project presentation materials, marketing networking events as required.
 • To manage and prepare the necessary information, Customer Data base, and customer meeting schedule of the team.
 • To support the internal approval procedures required by the team as well as the document preparation for the customer as required.
 • To prepare the raw data and the summary report of the activities and performance.
 • To conduct and update the customer profile in the CRM system
 • To coordinate with related internal and external parties for the team activities, eg. Scheduling, appointment, travelling
 • To report all activities directly to CD Director and to proceed other related works as assigned by CD Director

Business Analyst 1 Position(s)

Qualification:

 • Bachelor’s Degree or higher in Finance, Economics, Banking and Management or other business-related fields
 • Good attitude with excellent interpersonal and project management skills
 • Good team work capabilities, eager to learn, and hard working
 • Self-motivated, service-minded, well-organized and result-oriented
 • Excellent presentation and English communication skills
 • Proficiency in Excel and PowerPoint presentation

Responsibilities:

 • Manage and coordinate with relevant business units for the assigned projects including new business/ initiative development, corporate strategy and financial analysis and review
 • Conduct macro/ micro economic, industry and market research to support strategy formulation for 4-hub division and corporate business expansion plan
 • Coordinate with the 4 business units and relevant team to analyze and monitor business performance including financial consequence of business decisions, periodic competitor benchmarking etc. as well as to provide necessary analysis for management review
 • Liaise with responsible persons including representatives from 4 business units to follow up on project status and prepare periodic progress report as well as presentation for the key milestone meeting
 • Develop, communicate, manage and keep track of project timeline
 • Identify, leverage and create synergy across 4 business hubs
 • Handle special projects as assigned by Group CEO

Legal Associate 1 Position(s)

Qualification:

 • Bachelor’s degree or higher in Law
 • At least 3 years working experiences in draft and review commercial and legal contracts
 • Fluent in Thai and English, both writing and speaking
 • Strong in communication skills, self-motivated and self-starter
 • Ability to understand business model and internal compliance
 • Good in organizational skills

Responsibilities:

 • Draft, review a wide range of domestic and international business’s agreements and collaborate with business units to ensure those agreements are consistent with each business objective.
 • Provide counsel and work directly with the business units for negotiation and execution of any contractual document with external counter party
 • Ensure that contractual arrangements is conducted in accordance with applicable laws and regulations, and will be enforceable as intended.
 • Be accountable for other certain works as assigned from immediate superior level

Assistant Manager/Manager Real Estate Investment and Business Development 1 Position(s)

(Work at Subsidiaies WHA Group)

Qualification:

 • Minimum 3 year experience in real estate investment/development/Property management/asset management/real estate consultancy in particular in income producing assets (e.g. office buildings, logistics spaces, hotels)
 • Bachelor or master degree in Real Estate, Economics, Finance, Business Administration, Engineering or Architecture
 • Knowledgable in valuation methods and Background in financial analysis and understand discounted cash flow model
 • Good interpersonal & communication skill
 • Good command of English

Responsibilities:

 • Deal Soutcing, sites inspection
 • Produce feasibility study, analysis and recommendation to management team on acquisitions and dispositions of properties
 • Review budget for properties under management
 • Co-ordinate with Trustee
 • Report to Head of Real Estate Investment

Corporate Secretary 1 Position(s)

Qualification:

 • At least Bachelor's degree in Business Administration, Economics, Law, or any other related fields
 • At least 5 years working experience as a Corporate Secretary from Listed company
 • Confident to provide support to people in high level to board members
 • Required a strong knowledge in corporate governance principles and best practices
 • Good command of English both in spoken and written
 • Good interpersonal communication, well-organized and multi-task skill
 • Good Computer literacy (able to use Word, PowerPoint, Excel)

Responsibilities:

 • To assist for the Company Secretary's and BOD' secretary function, such as, organizing BOD's meeting and EXCOM meeting.
 • To Prepare the minutes of BOD's and ExCom’s meeting and gather agendasfrom all departments to propose to the meeting
 • To manage all corporate and legal document of entities relating to the operation of the company, such as agreements/ contracts, certificates, licenses, etc.
 • To ensure decisions made are communicated to the relevant parties such as shareholders, directors, employees and others
 • Other tasks as assigned.

พนักงานขับรถผู้บริหาร 1 Position(s)

Qualification:

 • เพศชาย อายุ 25-45 ปี
 • การศึกษาวุฒิ ม.3,ม.6,ปวช. ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์และทักษะในการบริการผู้บริหารระดับสูง
 • บุคลิกภาพดีและมีใจรักงานบริการ
 • มีรถส่วนตัวที่สามารถเดินทางมาที่พักผู้บริหารได้
 • มีที่พักอาศัยใกล้บริเวณ สน.สุทธิสาร หรือบริเวณใกล้เคียง
 • มีความเชี่ยวชาญเส้นทางในกรุงเทพฯ และปริมณฑล
 • จิตสาธารณะ

Responsibilities:

 • ขับรถบริการให้ผู้บริหารชาวไทย
 • ดูเเลความเรียบร้อยและความสะอาดของรถยนต์
 • จัดเตรียมและตรวจสอบสภาพรถยนต์ให้พร้อมใช้งาน
 • อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Interested person please send application letter with resume to below address or apply to

APPLICATION FORM

ติดต่อ

And here is our office address
WHA Corporate Public Company Limited

1121 @Premium Building Moo.3 Theparak Rd., T.Theparak A.Muang Samutprakarn 10270
Tel: (662) 753 3750
Fax: (662) 753 2750