โครงสร้างธุรกิจ

สรุป 4 กลุ่มธุรกิจของดับบลิวเอชเอกรุ๊ป

Logistics
ธุรกิจโลจิสติกส์

ผู้พัฒนาระบบโลจิสติกส์อันดับหนึ่ง ซึ่งให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกชั้นยอดตามความต้องการของลูกค้า

พื้นที่ให้เช่ากว่า 2.3 ล้านตารางเมตร ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่บริษัทเป็นเจ้าของและบริหารเอง

 • คลังสินค้าและโรงงานตามความต้องการของลูกค้า (BTS): คลังสินค้าและโรงงานตามมาตรฐานระดับโลกที่ผลิตตามความต้องการเฉพาะเจาะจงของลูกค้า
 • คลังสินค้ารวม: การผสมผสานระหว่างโครงการก่อสร้างตามความต้องการของลูกค้าและแบบสำเร็จรูปในพื้นที่เดียวกัน
 • คลังสินค้าสร้างสำเร็จ หรือ Built-to-Own (BTO)คลังสินค้าหรือโรงงานที่ปรับแต่งตามความต้องการพิเศษของลูกค้าในการซื้อ
 • สำนักงานตามความต้องการของลูกค้า: สำนักงานที่ปรับแต่งตามความต้องการเฉพาะเจาะจงของลูกค้า เข่น สำนักงานอเนกประสงค์
 • โรงงานและคลังสินค้าแบบสำเร็จในนิคมอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์พาร์ค
Industrial Development
ธุรกิจพัฒนานิคมอุตสาหกรรม

ผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมอันดับหนึ่งที่ได้มอบทางเลือกระดับโลกให้แก่ลูกค้าในเชิงอุตสาหกรรมที่มีอยู่ 9 แห่งและอีก 3 แห่งที่อยู่ในระหว่างการพัฒนา โดยมีพื้นที่ขายได้ทั้งสิ้นประมาณ 10,000 ไร่ (3,950 เอเคอร์, 1,600 เฮกตาร์)

 • นิคมอุตสาหกรรมที่ดำเนินการอยู่ 10+ แห่ง ที่อยู่ในระหว่างการพัฒนาอีก 3 แห่ง รวมถึงนิคมที่ขยายตัวใหม่ในกลุ่มยุทธศาสตร์ที่จะเป็นส่วนสำคัญในประเทศไทย รวมทั้งหมด 48,627 ไร่ ( 19,225 เอเคอร์, 7,780 เฮคตาร์)
 • พื้นที่ขายได้สุทธิประมาณ 10,000 ไร่ (3,950 เอเคอร์, 7,429 เฮคตาร์) ประกอบด้วยนิคมอุตสาหกรรมที่กำลังดำเนินการ 3,800 ไร่ และนิคมอุตสาหกรรมที่อยู่ระหว่างการพัฒนาอีก 6,200 ไร่
 • การขยายตัวในทางภูมิศาสตร์ที่เป็นไปได้ในพื้นที่ข้ามเขตจังหวัดและการลงทุนในต่างประเทศ
Utilities and Power
ธุรกิจสาธารณูปโภคและพลังงาน

ผู้ให้บริการสาธารณูปโภคทางอุตสาหกรรมอันดับหนึ่งและนักลงทุนด้านยุทธศาสตร์พลังงานเชิงรุก

น้ำ: มากกว่า 94 มม. ลูกบาศก์เมตร/ปี พลังงาน: 540 equity เมกะวัตต์ ซึ่งใช้ในการปฏิบัติงาน 350 equity เมกะวัตต์

 • ผู้ให้บริการสาธารณูปโภคเพียงผู้เดียวในนิคมอุตสาหกรรมที่จัดจำหน่ายสินค้าหลากหลายและมีการเติบโตที่มั่นคง
 • ความต้องการน้ำดิบ น้ำประปา น้ำเพื่อการอุตสาหกรรม รวมถึงการบำบัดน้ำเสียทั้งหมด กว่า 94 มม. ลูกบาศก์เมตร/ปี
 • นักลงทุนด้านพลังงานเชิงรุกพร้อมหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่มีหุ้นส่วนที่มีชื่อเสียง เช่น โกลว์ เอ็นเนอร์จี กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี บี กริม และ ซูซ
 • พลังงานในการปฏิบัติงานประมาณ 350 equity เมกะวัตต์ในปี 2016 และพลังงานในการปฏิบัติงานประมาณ 540 equity เมกะวัตต์ภายในปี 2019 จากสัญญาร่วมทุนที่เพิ่งดำเนินการ