แนวโน้มการเติบโต ของธุรกิจคลังสินค้าปี 2565
@Premium สำนักงานให้เช่าคุณภาพสูง พร้อมตอบสนองความต้องการได้อย่างครบครัน
จาก 5G สู่อนาคต Smart Healthcare
เป้าหมายสำคัญ ในการประชุม APEC ปี 2022
ธุรกิจสินค้าอุปโภค-บริโภค ชั้นนำ
Thai Samsung Electronics Co., Ltd.
ดำเนินชีวิตแบบยั่งยืน ตามแนวคิด BCG Economy
Kerry Logistics (Thailand) Ltd. 
โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 ถือเป็น 1 ในโครงสร้างพื้นฐานหลัก ของโครงการ EEC ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความสำคัญ โดยจะก่อให้เกิดประโยชน์ ทั้งการเป็นศูนย์กลางคมนาคม และขนส่งทางน้ำ
WHA Group ภายใต้โครงการ WeCYCLE ได้ร่วมมือกับ GC ขอรณรงค์เชิญชวนทุกท่านมาช่วยโลกกัน โดยการเก็บขวดพลาสติกPET ที่ไม่ใช้แล้วมาหย่อนที่จุดรับพลาสติก (YOUเทิร์น) ของ WHA Group
WHA Group ภายใต้โครงการ WeCYCLE ได้ร่วมมือกับ GC ขอรณรงค์เชิญชวนทุกท่านมาช่วยโลกกัน โดยการเก็บขวดพลาสติกPET ที่ไม่ใช้แล้วมาหย่อนที่จุดรับพลาสติก (YOUเทิร์น) ของ WHA Group
โลจิสติกส์ ถือเป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่มีการพัฒนาและเติบโตอย่างต่อเนื่อง และในปี 2022 นี้ เทรนด์เกี่ยวกับธุรกิจโลจิสติกส์จะเป็นอย่างไร ในโพสต์นี้ เรามีคำตอบมาฝากเพื่อนๆกันค่ะ