Your Ultimate Solution Partner

Thailand’s Leader of Logistic Facilities Factory & Warehouse for Rent

Your Ultimate Solution Partner

Thailand’s Leader of Logistic Facilities Factory & Warehouse for Rent

01

02

ภาพรวมธุรกิจ

เรามุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทชั้นนำในฐานะผู้พัฒนาโครงการคลังสินค้า ศูนย์กระจายสินค้าและโรงงานคุณภาพสูงในทำเลที่เป็นยุทธศาสตร์ด้านการขนส่งรอบกรุงเทพมหานคร เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก และหัวเมืองต่างจังหวัด โดยเราสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าผู้เช่าได้อย่างครบวงจรทั้งในส่วนของทำเลที่ตั้งโครงการ การออกแบบโครงการที่มีมาตรฐานระดับสากล และคุณภาพของการก่อสร้าง ซึ่งสามารถทำให้ต้นทุนในการดำเนินงานของลูกค้าลดลงและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้กับลูกค้าได้ในระยะยาว

12

โรงงานและคลังสินค้า แบบ Built-to-suit

24

โครงการคลังสินค้า

4

โครงการโลจิสติกส์พาร์ค

โครงการ
ที่สำคัญ

ดับบลิวเอชเอกรุ๊ป นำเสนอ “แพคเกจทางเลือกแบบครบวงจร” ซึ่งรวมถึงการเลือกที่ตั้งที่ที่ตรงต่อความต้องการของลูกค้า พร้อมการออกแบบอาคารด้วยมาตรฐานระดับโลก การก่อสร้างที่มีคุณภาพสูง ทั้งหมดนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิในบริหารและจัดการค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าระยะยาวของลูกค้าทั้งชาวไทยและต่างชาติ ปัจจุบันกลุ่ม ดับบลิวเอชเอ บริหารจัดการพื้นที่คลังสินค้าประมาณ 2 ล้านตารางเมตร ประกอบไปด้วย โรงงานสำเร็จรูปและโรงงานผลิตสินค้าสำเร็จรูปสำหรับให้เช่า

ทำเลที่ตั้ง

ด้วยทำเลที่ตั้งกว่า 50 แห่ง ดับบลิวเอชเอกรุ๊ปเป็นผู้นำในการพัฒนาโลจิสติกส์นิคมอุตสาหกรรมระบบไฟฟ้าและสาธารณูปโภคครบวงจรพร้อมทั้งบริการดิจิตอลครบวงจรของประเทศไทย

ดูแผนที่