กิจกรรมสังคม

ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป จัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ ณ หาดเตยงาม ร่วมปลูกฝังการพัฒนาชุมชนเพื่อความยั่งยืน

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ในเครือดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป นำทีมโดยนางสาวศิญาภัสร์ จันทไชยโรจน์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดองค์กร  บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ของบริษัท จัดโครงการชุมชนสัมพันธ์ พาผู้นำชุมชนและตัวแทนชาวชุมชนจากพื้นที่โดยรอบนิคมฯ ของดับบลิวเอชเอ เดินทางไปเยี่ยมชมโครงการบำบัดน้ำเสียในนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 1 และนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) รวมทั้งศึกษาดูงานระบบนิเวศท้องทะเลไทย ณ หาดเตยงาม ฐานทัพเรือสัตหีบ จ. ชลบุรี คณะฯ ได้ร่วมกิจกรรมปลูกปะการัง และร่วมกันปล่อยปลาฉลามหัวทราย ซึ่งเป็นปลาฉลามที่คอยรักษาสมดุลระบบนิเวศของท้องทะเล พร้อมฟังการบรรยายจากเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินงานเพื่ออนุรักษ์ระบบนิเวศทางทะเล อันสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กรในการเพิ่มความตระหนักรู้ด้านการดูแลรักษาพื้นที่ในชุมชนและธรรมชาติได้อย่างยั่งยืน


ข่าวที่เกี่ยวข้อง