กิจกรรมสังคม

ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป ช่วยเหลือผู้ยากไร้ในชุมชนห่างไกล ผ่านโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่

สังคมไทยเป็นสังคมที่ให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือเกื้อกูล เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันทั้งในยามสุขและยามทุกข์ โดยได้ปลูกฝังความคิดเรื่องความกตัญญูรู้คุณให้กับเด็กๆ แสดงความเคารพต่อบุพการีและผู้ใหญ่ ด้วยการดูแลผู้มีพระคุณในยามแก่เฒ่า แต่ปัจจุบัน สมาชิกในครอบครัวจำนวนมากต้องย้ายถิ่นฐานเข้าไปทำงานในเมือง ทำให้ไม่สามารถดูแลผู้สูงอายุในบ้านได้ ผู้สูงวัยต้องเผชิญกับความโดดเดี่ยว และอยู่ในสภาวะที่เสี่ยงต่อโรคภัยไข้เจ็บปราศจากคนดูแลเอาใจใส่

ตลอดหลายปีที่ผ่านมา ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป ได้จัดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ไปยังชุมชนต่างๆ ที่ห่างไกลโรงพยาบาลและบริการทางการแพทย์ โดยนำทีมแพทย์และพยาบาลให้บริการตรวจเช็คสุขภาพผู้ป่วยในเบื้องต้น โครงการตรวจวัดสายตาฟรีให้แก่ชาวชุมชน โครงการบริจาคเลือดนอกสถานที่เพื่อนำเลือดไปช่วยเหลือผู้ป่วยในยามที่จำเป็นต้องใช้ รวมถึงโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการเจ็บป่วยของคนในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ในปี 2562 ด้วยความห่วงใยชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในชุมชน นางสาวศิญาภัสร์ จันทไชยโรจน์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดองค์กร บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) พร้อมทีมงาน ได้ร่วมกันลงพื้นที่พร้อมด้วย นายบุญสืบ พิมพ์โพธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาสิทธิ์และสมาชิก เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ เดินทางไปเยี่ยมผู้ป่วยและผู้สูงอายุ ในตำบลตาสิทธิ์ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง พร้อมแจกยาสามัญประจำบ้าน อาหารสำเร็จรูป รถเข็น เสื้อผ้า ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ถุงยังชีพ ตลอดจนของใช้จำเป็นอื่นๆ ให้แก่สมาชิกในชุมชน พร้อมให้คำแนะนำด้านการดูแลสุขภาพอนามัย เสริมสร้างกำลังใจและความสุขให้แก่สมาชิกในชุมชน

นางสาวศิญาภัสร์ กล่าวว่า “การสร้างความตระหนักรู้เรื่องการดูแลรักษาสุขภาพเป็นหนึ่งในพันธกิจที่สำคัญของบริษัท เราจึงนำทีมแพทย์เคลื่อนที่ออกเยี่ยมผู้ป่วย เพื่อสอบถามอาการและให้ความรู้เรื่องการดูแลร่างกายให้ห่างไกลโรคภัยไข้เจ็บ ทุกๆ ปีเราได้ขยายความช่วยเหลือให้ครอบคลุมชุมชนที่อยู่ห่างไกล ให้ทุกคนได้มีโอกาสรับความช่วยเหลือในขั้นต้นอย่างเท่าเทียมกัน”

ด้วยปณิธานที่แน่วแน่ในการดูแลให้ความช่วยเหลือและพัฒนาชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมของ ดับบลิวเอชเอกรุ๊ป จึงเดินหน้าจัดโครงการด้านสาธารณสุขเพื่อผู้ป่วยยากไร้อย่างต่อเนื่อง ด้วยความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐต่างๆ เช่น สภากาชาดไทย และหน่วยงานในท้องถิ่น รวมถึงนำทีมผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขในการให้คำแนะนำและคำปรึกษา ช่วยเหลือการตรวจเช็คระบบหัวใจ ทุกโครงการล้วนประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี

“เรามีความมุ่งมั่นที่จะดูแลสุขภาพ ส่งต่อความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่สมาชิกทุกคนในชุมชน บริเวณรอบนิคมอุตสาหกรรมของดับบลิวเอชเอ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการมอบกำลังใจแก่ทั้ง บุคลากรของผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุข และสมาชิกชุมชน บริษัทฯ จะเดินหน้าสานต่อภารกิจในการยกระดับความเป็นอยู่ของชุมชน ทั้งยังส่งต่อความช่วยเหลือไปยังชุมชนอื่นๆ อีกมากมายในอนาคต” นางสาวศิญาภัสร์ กล่าวเสริม

สังคมไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างรวดเร็ว ด้วยอัตราการเกิดที่ลดลงพร้อมกับปริมาณผู้สูงอายุที่มีจำนวนพุ่งสูงขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป เล็งเห็นถึงความสำคัญของการดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุ ตลอดจนให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลตนเองเพื่อป้องกันโรคภัยในเบื้องต้น ด้วยการเดินทางเข้าเยี่ยมชุมชนเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับชุมชนให้แน่นแฟ้น มุ่งพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ยากไร้ให้ดียิ่งขึ้นอย่างยั่งยืน ตอบแทนคุณสังคมไทย สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐในการดูแลช่วยเหลือประชาชนอย่างทั่วถึง


ข่าวที่เกี่ยวข้อง