กิจกรรมสังคม

ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป สนับสนุนงานวิ่งการกุศล เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้โรงพยาบาลปลวกแดง

เมื่อเร็วๆ นี้ ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป นำโดย นางสาวศิญาภัสร์ จันทไชยโรจน์ (ที่ 5 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดองค์กร บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มอบเงินบริจาคจำนวน 210,380 บาท สนับสนุนโครงการจัดงานวิ่งการกุศล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหางบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์และปรับปรุงอาคารสถานที่ให้แก่โรงพยาบาลปลวกแดง จ. ระยอง ส่งเสริมประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วยในพื้นที่ของจังหวัดและชุมชนโดยรอบให้ดียิ่งขึ้น โดยเงินบริจาคเป็นการระดมทุนจากกิจกรรม WHA Investors Club Meeting and Charity Golf ตอกย้ำวิสัยทัศน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมของดับบลิวเอชเอ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง