ข่าวสารบริษัท

ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป จัดสัมมนาแก่ลูกค้า เพื่อการพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำในองค์กร

เมื่อเร็วๆ นี้ ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป จัดงานสัมมนาประจำปีในหัวข้อ “NASA can’t bring you to the Mars BUT We Can!! : Mission to enhance leadership capability” ที่นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำให้แก่ลูกค้าขององค์กร โดยได้รับเกียรติจาก นายชาย อินทรกำแหง วิทยากรจาก South East Asia Center (SEAC) มาร่วมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติสำคัญของการเป็นผู้นำที่ดีในองค์กรแก่ผู้ประกอบการในนิคมฯ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง