กิจกรรมสังคม

ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป รับเปิดเทอม สานต่อโครงการมอบอุปกรณ์การศึกษาเป็นปีที่ 21

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มอบอุปกรณ์การศึกษา อาทิ กระเป๋านักเรียน สมุด เครื่องเขียน อุปกรณ์วาดภาพระบายสีและอุปกรณ์กีฬา แก่นักเรียนจำนวน 18,700 คนใน 69 โรงเรียน รอบนิคมอุตสาหกรรมของกลุ่มดับบลิวเอชเอ ในจังหวัดระยอง และชลบุรี อาทิ นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 1,2 และ 4 นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด) นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 1 และ 2 และเขตประกอบการอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง นับเป็นปีที่ 21 ที่บริษัทได้ดำเนินโครงการมอบอุปกรณ์การศึกษา เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเยาวชนและชุมชนโดยรอบมาอย่างต่อเนื่อง