กิจกรรมสังคม

ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป จัดโครงการสอนศิลป์ที่บ้านเกิด ให้แก่ครูในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตอีอีซี

ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป จัดโครงการสอนศิลป์ที่บ้านเกิดต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 แก่ครูจากโรงเรียนต่างๆ รอบเขตนิคมอุตสาหกรรมของกลุ่มดับบลิวเอชเอ ในพื้นที่อีอีซี รวมทั้งสิ้น 15 โรงเรียน จำนวน 30 ท่าน กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า และทักษะด้านศิลปะ และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการสอนนักเรียนต่อไป สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ นางสาวศิญาภัสร์ จันทไชยโรจน์ (กลาง แถวหลัง) ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดองค์กร บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมแสดงความยินดีแก่คณะครูที่เข้าร่วมกิจกรรมด้วย


ข่าวที่เกี่ยวข้อง