กิจกรรมสังคม

ดับบลิวเอชเอ สนับสนุนโครงการสร้างเครือข่ายและอบรมฟื้นฟูความรู้เยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) ในเครือบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี จัดโครงการสร้างเครือข่ายและอบรมฟื้นฟูความรู้เยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ด้วยการจัดกิจกรรมปลูกปะการังคืนสู่ทะเล ที่หาดยาว ศูนย์ค่ายฝึกอบรมกรมก่อสร้างและพัฒนา ฐานทัพเรือสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตลอดจนเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียนให้แก่เยาวชน


ข่าวที่เกี่ยวข้อง