กิจกรรมสังคม

ดับบลิวเอชเอ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตเยาวชน โรงเรียนบ้านระเวิง

บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) ในเครือบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มอบเงินจำนวน 75,000 บาทให้กับโรงเรียนบ้านระเวิง ตำบลเขาคันทรง จังหวัดชลบุรี สำหรับนำไปใช้ในโครงการสร้างหลังคาบริเวณทางเดินภายในโรงเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการศึกษาเล่าเรียน และยกระดับคุณภาพชีวิตแก่เยาวชน พร้อมเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป


ข่าวที่เกี่ยวข้อง