กิจกรรมสังคม

กิจกรรมเพื่อความปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุทางถนน

บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) ในเครือบริษัทดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มอบเงินจำนวน 10,000 บาท เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดระยอง ในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 2559 – วันที่ 4 มกราคม 2560


ข่าวที่เกี่ยวข้อง