ข่าวสารบริษัท

ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ ต้อนรับคณะนักลงทุนจากยุโรป

บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงปารีส จัดงานเลี้ยงรับรองคณะนักลงทุนจากภูมิภาคยุโรป ที่เดินทางมาศึกษาโอกาสทางการลงทุนในประเทศไทย โดยมีคณะผู้บริหารจากดับบลิวเอชเอ และสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงปารีส ร่วมให้การต้อนรับ อาทิ มร. เดวิด นาร์โดน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมและการลงทุนต่างประเทศ นางสาวลัดดา โรจนาวิไลวุฒิ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ที่ดินอุตสาหกรรม บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) นางสาวศิญาภัสร์ จันทไชยโรจน์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดองค์กร บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) นายชูวงศ์ ตั้งคุณสมบัติ ผู้อำนวยการ และนางสุจิตรา แซสเซดี-อับเฮย์ ผู้ช่วยฝ่ายส่งเสริมการลงทุน สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงปารีส


ข่าวที่เกี่ยวข้อง