ธุรกิจสาธารณูปโภคและพลังงานของดับบลิวเอชเอ

แหล่งกำเนิดพลังงานและสาธารณูปโภคเป็นส่วนเติมเต็มทางธรรมชาติของกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมของเรา ดับบลิวเอชเอจะดำเนินการจัดหาพลังงานทั่วไปในเชิงรุกให้แก่หุ้นส่วนของเรา ในขณะเดียวกันก็พัฒนาพลังงานทางเลือกและมองหาโอกาสใหม่ในต่างประเทศด้วย ในด้านสาธารณูปโภค เราวางแผนที่จะนำเสนอบริการที่หลากหลายมากขึ้น ทั้งการจ่ายก๊าซธรรมชาติ และการสื่อสารทางไกลผ่านใยแก้วนำแสงทั้งภายในและนอกนิคมอุตสาหกรรมของเรา

ดับบลิวเอชเอกรุ๊ปได้ลงทุนในโครงการพลังงานจำนวน 13 โครงการ ซึ่งมีกำลังการผลิตทั้งสิ้น 2,537 เมกะวัตต์ ซึ่งกำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้ 6 แห่ง (1,655 เมกะวัตต์) และโครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็กอีก 7 แห่งที่ยังอยู่ระหว่างการก่อสร้าง (882 เมกะวัตต์) โครงการเหล่านี้ดำเนินการภายใต้สัญญาร่วมทุนซึ่งมีทั้งบริษัทท้องถิ่นและบริษัทนานาชาติชั้นนำ เช่น โกลว์ เอ็นเนอร์จี กัลฟ์ พาวเวอร์ และ บี กริม

สาธารณูปโภคที่ดับบลิวเอชเอให้บริการมี น้ำดิบ น้ำประปา น้ำเพื่อการอุตสาหกรรม (ปริมาณสุทธิต่อปี กว่า 100 ล้านลูกบาศก์เมตร) รวมถึงการบำบัดน้ำเสีย (ปริมาณสุทธิต่อปีกว่า 54 ล้านลูกบาศก์เมตร) และบริการดูแลรักษาให้แก่ลูกค้านิคมอุตสาหกรรมเช่น โรงผลิตไฟฟ้า โรงถลุงเหล็ก อุตสาหกรรมยานยนตร์และปิโตรเคมี


Go to website