บริษัทในเครือ

บริษัทย่อย

 1. บริษัท ดับบลิวเอชเอ อะไลแอนซ์ จำกัด
 2. บริษัท แวร์เฮาส์ เอเซีย อะไลแอนซ์ จำกัด
 3. บริษัท ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จำกัด
 4. บริษัท ดับบลิวเอชเอ เวนเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด
 5. บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินโฟนิท จำกัด
 6. บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น (ฮ่องกง) จำกัด
 7. บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น (อินเตอร์เนชั่นแนล) จำกัด
 8. บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินเตอร์เนชั่นแนล อินโดนีเซีย จำกัด

บริษัทย่อยของ บริษัท ดับบลิวเอชเอ เวนเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด

 1. บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด

บริษัทย่อยของ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

 1. บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นอินดัสเตรียลเอสเตท จำกัด
 2. บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตท จำกัด
 3. บริษัท ดับบลิวเอชเอ สระบุรี ที่ดินอุตสาหกรรม จำกัด
 4. บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง ที่ดินอุตสาหกรรม จำกัด
 5. บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์น ไพพ์ไลน์ เซอร์วิสเซส จำกัด
 6. บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ อินเตอร์เนชั่นแนล (บีวีไอ) จำกัด
 7. บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 8. บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
 9. บริษัท เดอะพาร์คเรสซิเดนซ์ จำกัด
 10. บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล บิวดิ้ง จำกัด
 11. บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ อินเตอร์เนชั่นแนล (เอสจี) จำกัด
 12. บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด
 13. บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตท 4 จำกัด
 14. บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล รีท แมนเนจเมนท์ จำกัด
 15. บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

บริษัทร่วมทุน WHA Corp.

 1. บริษัท ดับบลิวเอชเอ เคพีเอ็น อะไลแอนซ์ จำกัด
 2. บริษัท ดับบลิวเอชเอ ไดวะ โลจิสติกส์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
 3. บริษัท เซ็นทรัล ดับบลิวเอชเอ อะไลแอนซ์ จำกัด
 4. บริษัท ดับบลิวเอชเอ-เจดี อัลไลแอนซ์ จำกัด

บริษัทร่วมทุนของ WHAUP

 1. บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซล่าร์รูฟ 1 จำกัด
 2. บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซล่าร์รูฟ 2 จำกัด
 3. บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซล่าร์รูฟ 3 จำกัด
 4. บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซล่าร์รูฟ 4 จำกัด
 5. บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซล่าร์รูฟ 5 จำกัด
 6. บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซล่าร์รูฟ 6 จำกัด
 7. บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซล่าร์รูฟ 8 จำกัด
 8. บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซล่าร์รูฟ 9 จำกัด
 9. บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซล่าร์รูฟ 10 จำกัด
 10. บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซล่าร์รูฟ 16 จำกัด
 11. บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซล่าร์รูฟ 17 จำกัด

Associates under บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

 1. บริษัท เก็คโค่-วัน จำกัด
 2. บริษัท ห้วยเหาะไทย จำกัด
 3. บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นแอลแอล จำกัด
 4. บริษัท กัลฟ์ โซล่าร์ จำกัด
 5. บริษัท กัลฟ์ วีทีพี จำกัด
 6. บริษัท กัลฟ์ ทีเอส 1 จำกัด
 7. บริษัท กัลฟ์ ทีเอส 2 จำกัด
 8. บริษัท กัลฟ์ ทีเอส 3 จำกัด
 9. บริษัท กัลฟ์ ทีเอส 4 จำกัด
 10. บริษัท ห้วยเหาะพาวเวอร์ จำกัด

นิติบุคคลอื่นที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 10 ขึ้นไป

 1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ดับบลิวเอชเอพรีเมี่ยม แฟคทอรี่แอนด์แวร์เฮ้าส์ฟันด์ (WHAPF)
 2. กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท (WHART)
 3. กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ (WHABT)
 4. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเหมราชอินดัสเตรียล